Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Replace - skript- och diagramfunktion

Replace() returnerar en sträng efter att ha ersatt alla förekomster av en given delsträng inom indatasträngen med en annan delsträng. Funktionen är inte rekursiv och fungerar från vänster till höger.

Syntax:  

Replace(text, from_str, to_str)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
from_str En sträng som kan förekomma en eller flera gånger inom indatasträngen text.
to_str Strängen som ersätter alla förekomster av from_str inom strängen text.

Mer information