Gå till huvudinnehåll

Repeat - skript- och diagramfunktion

Repeat() bildar en sträng som består av indatasträngen som upprepats det antal gånger som definieras av det andra argumentet.

Syntax:  

Repeat(text[, repeat_count])

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
repeat_count Definierar antalet gånger tecknen i strängen text ska upprepas i utdatasträngen.