Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

KeepChar - skript- och diagramfunktion

KeepChar() returnerar en sträng som består av första strängen, ”text”, minus alla eventuella tecken som INTE ingår i den andra strängen, ”keep_chars”.

Syntax:  

KeepChar(text, keep_chars)

Return data type: sträng

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
keep_chars En sträng som innehåller tecknen i text som ska behållas.