Gå till huvudinnehåll

Index - skript- och diagramfunktion

Index() söker en sträng för att hitta startpositionen för den n:e förekomsten av en angiven delsträng. Ett valbart tredje argument ger värdet för n, vilket annars är 1. Ett negativt värde söker från slutet av strängen. Strängens positioner är numrerade från 1 och uppåt.

Syntax:  

Index(text, substring[, count])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
substring En teckensträng att söka efter i text.
count Definierar vilken förekomst av substring som sökningen ska göras för. Till exempel, söker värdet 2 efter den andra förekomsten.