Gå till huvudinnehåll

Hash256 - skript- och diagramfunktion

Hash256() returnerar en 256-bitars hashning av de kombinerade indatauttrycksvärdena. Resulterar i en 43-teckensträng.

Syntax:  

Hash256(expr{, expression})

Return data type: sträng

Example:  

Hash256 ( 'abc', 'xyz', '123' )

Hash256 ( Region, Year, Month )