Gå till huvudinnehåll

FindOneOf - skript- och diagramfunktion

FindOneOf() söker en sträng för att hitta positionen för eventuella tecken som ingår i en uppsättning angivna tecken. Enbart positionen för det första av dessa tecken returneras, om inte ett tredje argument (med ett värde större än 1) tillhandahålls. Om ingen motsvarighet påträffas, returneras 0.

Syntax:  

FindOneOf(text, char_set[, count])

Return data type: heltal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
text Den ursprungliga strängen.
char_set En teckenuppsättning att söka efter i text.
count Definierar vilka förekomster av något av tecknen som sökningen ska inkludera. Till exempel, söker värdet 2 efter den andra förekomsten.