Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

FINV - skript- och diagramfunktion

FINV() returnerar inversionen av F-sannolikhetsfördelningen.

Syntax:  

FINV(prob, degrees_freedom1, degrees_freedom2)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med F-fördelningen och måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen FDIST på följande sätt:
If prob = FDIST(value, df1, df2), then FINV(prob, df1, df2) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.