Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

CHIINV - skript- och diagramfunktion

CHIINV() returnerar motsatsen till den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen.

Syntax:  

CHIINV(prob, degrees_freedom)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
prob En sannolikhet som har samband med chi2-fördelningen. Måste vara ett tal mellan 0 och 1.
degrees_freedom Ett heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen CHIDIST på följande sätt:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.