Gå till huvudinnehåll
CHIDIST - skript- och diagramfunktion

PÅ DEN HÄR SIDAN

CHIDIST - skript- och diagramfunktion

CHIDIST() returnerar den ensidiga sannolikheten hos chi2-fördelningen. chi2-fördelningen associeras med ett chi2-test.

Syntax:  

CHIDIST(value, degrees_freedom)

Return data type: tal

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
value Det värde där fördelningen ska utvärderas. Värdet får inte vara negativt.
degrees_freedom Ett positivt heltal som anger frihetsgrad.

Denna funktion hänger samman med funktionen CHIINV på följande sätt:
If prob = CHIDIST(value,df), then CHIINV(prob, df) = value

Limitations:  

Alla argument måste vara numeriska, annars returneras NULL.