Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Teckenuppsättning

Teckenuppsättning är en filspecifikator för LOAD-satsen som anger vilken teckenuppsättning som används i filen.

Specifikatorerna ansi, oem och mac användes i QlikView och fungerar fortfarande. De kommer dock inte att genereras när du skapar LOAD-satsen i Qlik Sense.

Syntax:  

utf8 | unicode | ansi | oem | mac | codepage is

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
utf8 UTF-8-teckenuppsättning
unicode Unicode-teckenuppsättning

ansi

Windows (kodsida 1252)
oem

DOS, OS/2, AS400 med mera

mac Kodsida 10000
codepage is

Med specifikatorn codepage går det att använda valfri kodsida för Windows som N.

Limitations:  

Konvertering från oem-teckenuppsättningen är inte implementerad för MacOS. Om ingenting anges antas 1252 under Windows.

Example:  

LOAD * from a.txt (utf8, txt, delimiter is ',' , embedded labels)

LOAD * from a.txt (unicode, txt, delimiter is ',' , embedded labels)

LOAD * from a.txt (codepage is 10000, txt, delimiter is ',' , no labels)

Mer information