Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Tag

Denna skriptfunktion ger användaren möjlighet att koppla taggar till ett eller flera fält. Om man försöker tagga ett fältnamn som inte finns i appen, ignoreras försöket. Om det finns flera förekomster av ett fältnamn eller taggnamn används det senaste värdet.

Syntax:  

Tag fields fieldlist using mapname

Tag field fieldname with tagname

 

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
fieldlist En kommaavgränsad lista över de fält som ska taggas fr.o.m. den aktuella positionen i skriptet.
mapname Namnet på en mappningstabell som tidigare laddats in via en mapping Load- eller mapping Select-sats.
fieldname Namnet på det fält som ska taggas.
tagname Namnet på den tagg som ska användas på fältet.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

tag fields using tagmap;

Example 2:  

tag field Alpha with 'MyTag2';

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!