Gå till huvudinnehåll

Store

Denna skriptfunktion skapar en QVD-fil eller en CSV-fil.

Syntax:  

Store [ fieldlist from] table into filename [ format-spec ];

Satsen skapar en explicit namngiven QVD-, CSV- eller TXT-fil.

Satsen kan endast exportera fält från en datatabell. Om fält från flera tabeller ska exporteras, måste du först göra en explicit join i skriptet för att skapa den datatabell som ska exporteras.

Textvärdena exporteras till CSV-filen i UTF-8-format. En avgränsare kan anges, se LOAD. Om store sparar till en CSV-fil stöds inte BIFF-export.

Du kan specificera om du vill lagra filen i ditt personliga utrymme eller i ett delat utrymme där du har skrivbehörighet. Om du lagrar den i ett delat utrymme kan medlemmar använda dessa data när de skapar appar i utrymmet. Se: Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Arguments:  

Argument för kommandot Store
Argument Beskrivning
fieldlist::= ( * | field ) { , field } )

En lista över de fält som ska väljas. Genom att använda * som fältlista anger man alla fält. 

field::= fieldname [as aliasname ]

fieldname är en text som är identisk med fältnamnet i table. (Observera att fältnamnet måste omslutas av raka, dubbla citationstecken eller av hakparenteser om det innehåller exempelvis mellanslag eller andra tecken som inte är standard.)

aliasname är ett alternativt namn för det fält som ska användas i den färdiga QVD- eller CSV-filen.

table En skriptetikett för en redan inläst tabell som ska användas som datakälla.
filename

Namnet på målfilen inkluderar en giltig sökväg till en befintlig mappdatakoppling.

Example:  

  • Personligt utrymme: [lib://DataFiles/xyz.qvd]

    Du kan inte skapa eller referera till en mapphierarki när du använder DataFiles-kopplingen. Följande stöds till exempel inte: [lib://DataFiles/subfolder1/xyz.qvd]

  • Delat utrymme: [lib://TeamSharedSpace:DataFiles/xyz.qvd]
format-spec ::=( ( txt | qvd ) ) Formatspecifikationen består av texten txt för textfiler, eller texten qvd för qvd-filer. Om formatspecifikationen utelämnas antas qvd.

Store mytable into xyz.qvd (qvd);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store Name, RegNo from mytable into xyz.qvd;

Store Name as a, RegNo as b from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Store mytable into myfile.txt (txt);

Store * from mytable into 'lib://FolderConnection/myfile.qvd';

Anteckning om informationFiltillägget för DataFiles-kopplingar är skiftlägeskänsligt. Till exempel: .qvd.

Examples:  

Store mytable into [lib://DataFiles/xyz.qvd];

Store * from mytable into [lib://DataFiles/myfile.qvd];

Store Name, RegNo from mytable into [lib://DataFiles/xyz.qvd];

Store Name as a, RegNo as b from mytable into [lib://DataFiles/myfile.qvd];

Store mytable into [lib://DataFiles/myfile.txt] (txt);

Store * from mytable into [lib://DataFiles/myfile.csv] (txt);

Store * from mytable into [lib://TeamSharedSpace:DataFiles/myfile.qvd];

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!