Gå till huvudinnehåll

Execute

Execute-satsen använda för att köra andra program medan Qlik Sense laddar data, exempelvis för att göra de konverteringar som krävs.

Observera: Satsen stöds inte i standardläget. Se Behörighetskontroll för filsystem

Syntax:  

execute commandline

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
commandline

En text som kan tolkas som en kommandorad av operativsystemet. Du kan hänvisa till en absolut sökväg eller en sökväg till katalogen lib://.

Om du vill använda Execute måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Du måste köra i bakåtkompatibelt läge (tillämpligt för Qlik Sense och Qlik Sense Desktop).
 • Du måste ställa in OverrideScriptSecurity på 1 i Settings.ini (gäller för Qlik Sense).

  Settings.ini finns under C:\ProgramData\Qlik\Sense\Engine\ och är normalt en tom fil.

Varning: Om du ställer in OverrideScriptSecurity för att aktivera Execute kan alla användare exekvera filer på servern. En användare kan exempelvis bifoga en exekverbar fil till en app, och sedan exekvera filen i dataladdningsskriptet.

Gör följande:

 1. Gör en kopia av Settings.ini och öppna den i en textredigerare.
 2. Kontrollera att filen innehåller [Settings 7] på första raden.

 3. Infoga en ny rad och skriv in OverrideScriptSecurity=1.
 4. Lägg till en ny rad i slutet av filen.

 5. Spara filen.
 6. Byt ut Settings.ini mot den redigerade filen.
 7. Starta om Qlik Sense Engine Service (QES).
Observera: Om Qlik Sense körs som en tjänst kan en del kommandon ha ett annat beteende än väntat.

Example:  

Exekvera C:\Program Files\Office12\Excel.exe;

Exekvera lib://win\notepad.exe // win är en mappkoppling som hänvisar till c:\windows