Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Directory

Directory-satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande LOAD-satser tills en ny Directory-sats anges.

Syntax:  

Directory[path]

 

Om Directory-satsen används utan någon path eller utelämnas kommer Qlik Sense att leta i Qlik Sense-arbetskatalogen.

Arbetskatalog

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
path

En text som kan tolkas som sökvägen till qvf-filen.

Sökvägen är sökvägen till filen, antingen:

  • absolut

    Example: c:\data\

  • relativ till Qlik Sense-appens arbetskatalog.

    Example: data\

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Example: http://www.qlik.com

Examples:  

Directory lib://Data/; 

Directory c:\userfiles\data;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!