Gå till huvudinnehåll
Sample

PÅ DEN HÄR SIDAN

Sample

Prefixet sample till en LOAD- eller SELECT-sats används för att ladda ett slumpmässigt urval av poster från datakällan.

Syntax:  

Sample  p ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
p

Ett godtyckligt uttryck som resulterar i ett tal större än 0 och mindre än eller lika med 1. Talet anger sannolikheten för att en viss post ska läsas.

Alla poster läses, men bara vissa av dem läses in i Qlik Sense.

Example:  

Sample 0.15 SQL SELECT * from Longtable;

Sample(0.15) LOAD * from Longtab.csv;

Anteckning om information Parenteser är tillåtna men inte obligatoriska.

See also