Gå till huvudinnehåll

Replace

Prefixet replace används för att släppa hela Qlik Sense-tabellen och ersätta den med en ny tabell som läses in eller väljs.

Anteckning om informationPartiell laddning kan för närvarande bara göras genom att använda Qlik Engine JSON API.

Syntax:  

Replace [only](loadstatement |selectstatement |map...usingstatement)

 

Prefixet replace kan läggas till i följande satser i skriptet: LOAD, SELECT eller map...using. Satsen replace LOAD/replace SELECT gör att hela Qlik Sense tabellen som ett tabellnamn har skapats för av replace LOAD/replace SELECT -satsen, utgår. Den ersätts av en ny tabell som innehåller resultatet av replace LOAD/replace SELECT-satsen. Effekten är densamma oavsett om den nya inläsningen är fullständig eller partiell. Om replace map...using-satsen används utförs mappningen även vid partiell skriptexekvering.

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
only En valfri kvalificerare som innebär att satsen inte ska beaktas vid vanliga (icke-partiella) laddningar.