Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Left

Prefixen Join och Keep kan inledas med prefixet left.

Om det används före join anger det att left join ska användas. Den resulterande tabellen kommer således att innehålla endast kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i den första tabellen. Om det används framför keep, anger det att den andra rådatatabellen ska reduceras till det gemensamma snittet med den första tabellen innan den lagras i Qlik Sense.

Anteckning om informationLetade du efter strängfunktionen med samma namn? Se: Left - skript- och diagramfunktion

Syntax:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Example:  

Example table 1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example table 2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SELECT * From table1;

Left Join Sselect * From table2;

QVTable
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

 

3

ee

 

QVTab1:

SELECT * From Table1;

QVTab2:

Left Keep SELECT * From Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

De två tabellerna i keep-exemplet associeras givetvis via A.

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!