Gå till huvudinnehåll
Inner

PÅ DEN HÄR SIDAN

Inner

Prefixen join och keep kan inledas med prefixet inner.Om det används före join anger det att inner join ska användas. Den resulterande tabellen kommer således endast att innehålla kombinationer av fältvärden från rådatatabeller där de länkande fältvärdena visas i en eller båda tabellerna. Om det används framför keep, anger det att båda rådatatabellerna ska reduceras till det gemensamma snittet av deras datamängder innan de lagras i Qlik Sense.

Syntax:  

Inner ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
tablename Namnet på den tabell som ska jämföras med den inlästa tabellen.
loadstatementeller selectstatement LOAD- eller SELECT-satsen för den laddade tabellen.

Example 1:  

Table1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * From table1;

inner join SQL SELECT * From table2;

QVTable
Column1 Column2 Column1

A

B

C

1

aa

xx

Example 2:  

QVTab1:

SQL SELECT * From Table1;

QVTab2:

inner keep SQL SELECT * From Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

De två tabellerna i keep-exemplet associeras givetvis via A.