Gå till huvudinnehåll
Add

PÅ DEN HÄR SIDAN

Add

Prefixet add kan läggas till i följande satser i skriptet: LOAD, SELECT eller map...using. Det är bara relevant under partiell laddning.

Anteckning om informationPartiell laddning kan för närvarande bara göras genom att använda Qlik Engine JSON API.

Syntax:  

Add [only] (loadstatement | selectstatement | mapstatement)

 

Vid partiell laddning kommer den Qlik Sense-tabell vars tabellnamn genereras av add LOAD/add SELECT-satsen (om det finns en sådan tabell) att utökas med resultatet av add LOAD/add SELECT-satsen. Ingen kontroll av dubbletter kommer att genomföras. En sats som föregås av add-prefixet innehåller därför vanligen en distinct-kvalificerare eller en where-sats som hindrar förekomsten av dubbletter. Om map...using-satsen används utförs mappningen även vid partiell skriptexekvering.

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
only En valfri kvalificerare som innebär att satsen inte ska beaktas vid vanliga (icke-partiella) laddningar.