Gå till huvudinnehåll

Exit script

Denna kontrollsats avbryter skriptexekveringen. Satsen får förekomma var som helst i skriptet.

Syntax:  

Exit Script [ (when | unless) condition ]

 

Eftersom exit script-satsen är en kontrollsats och som sådan slutar med ett semikolon eller ett radslut, får den inte korsa en linjegräns.

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
condition Ett logiskt uttryck som utvärderas till True eller False.
when / unless En exit script-sats kan göras villkorad genom det valbara användandet av enwhen- eller unless-sats.

Examples:  

//Exit script

Exit Script;

 

//Exit script when a condition is fulfilled

Exit Script when a=1

Mer information