Gå till huvudinnehåll

MoneyDecimalSep

Decimalavgränsaren som definieras ersätter operativsystemets decimalavgränsare för valuta (regionala inställningar).

Syntax:  

MoneyDecimalSep

Example:  

Set MoneyDecimalSep='.';