Gå till huvudinnehåll

BrokenWeeks

Inställningen definierar om veckor ska brytas eller inte.

Syntax:  

BrokenWeeks

Som standard använder Qlik Sense-funktionerna obrutna veckor. Det betyder att:

  • Vissa år börjar vecka 1 i december, och andra år fortsätter vecka 52 eller 53 in i januari.
  • Vecka 1 har alltid minst 4 dagar i januari.

Alternativet är att använda brutna veckor.

  • Vecka 52 eller 53 fortsätter inte in i januari.
  • Vecka 1 börjar den 1 januari och är i de flesta fall inte en hel vecka.

Följande värden kan användas:

  • 0 (= använd obrutna veckor)
  • 1 (= använd brutna veckor)

Examples:  

Set BrokenWeeks=0; //(use unbroken weeks)

Set BrokenWeeks=1; //(use broken weeks)