Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Num#

- skript- och diagramfunktion

Num#() omvandlar en textsträng till ett numeriskt värde i det talformat som är inställt i dataladdningsskriptet eller operativsystemet. Egna symboler för decimaler och tusentalsseparatorer är valbara parametrar.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format Sträng som beskriver hur den resulterande datumsträngen ska formateras. Om denna utelämnas används det talformat som har definierats i operativsystemet.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för DecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för ThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.