Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Date#

- skript- och diagramfunktion

Date# utvärderar ett uttryck som ett datum i det format som har angetts i det andra argumentet, om så är tillämpligt.

Syntax:  

Date#(text[, format])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument
Argument Beskrivning
text

Textsträngen som ska utvärderas.

format

En sträng som beskriver formatet på den sträng som ska utvärderas. Om datumformatet utelämnas används det datumformat som är inställt i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet.

Förutsättningar för tal- och tidsformat