Gå till huvudinnehåll

Timestamp - skript- och diagramfunktion

TimeStamp() formaterar ett uttryck som ett datum och tid-värde, i det format för tidsmarkörer som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:  

Timestamp(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format Sträng som beskriver hur den resulterande tidsmarkörsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.