Gå till huvudinnehåll

Time - skript- och diagramfunktion

Time() formaterar ett uttryck som ett tidsvärde, i det tidsformat som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, om inte en formatsträng finns.

Syntax:  

Time(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format Sträng som beskriver hur den resulterande tidsträngen ska formateras. Om den utelämnas används det korta datumformat, tidsformat och decimalavgränsare som har ställts in för operativsystemet.