Gå till huvudinnehåll

Num - skript- och diagramfunktion

Num() formaterar ett uttryck numeriskt i det talformat som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet, eller i operativsystemet, om inte en formatsträng finns. Den formaterar även valbara decimal- och tusentalsavgränsare.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Num-funktionen returnerar ett dualt värde med både sträng- och talvärdet. Funktionen tar det numeriska värdet i indatauttrycket och genererar en sträng som representerar talet.

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
number

Talet som ska formateras.

format Sträng som beskriver hur den resulterande strängen ska formateras. Om denna utelämnas används det talformat som har definierats i operativsystemet.
dec_sep Sträng som specificerar decimalavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyDecimalSep som angetts i dataladdningsskriptet.
thou_sep Sträng som specificerar tusendelsavgränsare. Om det utelämnas används värdet för MoneyThousandSep som angetts i dataladdningsskriptet.