Gå till huvudinnehåll

Date - skript- och diagramfunktion

Date() formaterar ett uttryck som ett datum med hjälp av formatet som har ställts in i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet, eller i en formatsträng, om så är tillämpligt.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
number Talet som ska formateras.
format En sträng som beskriver formatet på den sträng som blir resultatet. Om ingen formatsträng anges används det datumformat som har definierats i systemvariablerna i dataladdningsskriptet eller operativsystemet.