Gå till huvudinnehåll

XIRR - skriptfunktion

XIRR() returnerar den aggregerade internräntan för en tablå av kassaflöden (som inte nödvändigtvis är periodisk), representerad av parvisa tal i pmt och date itererade över ett antal poster enligt vad som definierats i en group by-sats. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Syntax:  

XIRR(pmt, date )

Return data type: numeriska

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
pmt

Betalningar. Uttrycket eller fältet som innehåller de kassaflöden som motsvarar det betalningsschema som anges i date.

date Uttrycket eller fältet som innehåller de datascheman som motsvarar kassaflödesbetalningar som ges i pmt.

Limitations:  

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Examples and results:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

Exempel och resultat
Exempel År XIRR2013

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,XIRR(Payments, Date) as XIRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

2013

0.5385

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!