Gå till huvudinnehåll

GetFolderPath - skriptfunktion

Funktionen GetFolderPath returnerar värdet av funktionen Microsoft Windows SHGetFolderPath. Den här funktionen tar som indata namnet på en Microsoft Windows -mapp och returnerar den fullständiga sökvägen till mappen.

Anteckning om informationFunktionen stöds inte i standardläget. Se Behörighetskontroll för filsystem

Syntax:  

GetFolderPath(foldername)

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
foldername

Namnet på mappen Microsoft Windows.

Mappnamnet får inte innehålla några blanksteg. Eventuellt blanksteg i mappnamnet som syns i Windows Explorer ska tas bort från mappnamnet.

Exempel:

MyMusic

MyDocuments

Examples and results:  

Målet med det här exemplet är att få fram sökvägarna till Microsoft Windows följande MyMusic, MyPictures och Windows-mappar: Lägg till exempelskriptet i appen och ladda om den.

LOAD GetFolderPath('MyMusic') as MyMusic, GetFolderPath('MyPictures') as MyPictures, GetFolderPath('Windows') as Windows AutoGenerate 1;

 

När appen laddas om läggs fälten MyMusic, MyPictures och Windows till i datamodellen. Varje fält innehåller sökvägen till den mapp som har definierats i indata. Exempel:

  • C:\Users\smu\Music for the folder MyMusic
  • C:\Users\smu\Pictures for the folder MyPictures
  • C:\Windows for the folder Windows