Gå till huvudinnehåll

yearstart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör som motsvarar starten av den första dagen i det år som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

YearStart(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.