Gå till huvudinnehåll

yearname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett fyrsiffrigt år som visningsvärde med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av den första dagen på det år som innehåller date.

Syntax:  

YearName(date[, period_no[, first_month_of_year]] )

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year. Visningsvärdet blir då en sträng som visar två år.