Gå till huvudinnehåll

yearend - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den sista millisekunden av den sista dagen i det år som innehåller date. Det förvalda utdataformatet blir det DateFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

YearEnd( date[, period_no[, first_month_of_year = 1]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det år som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående år och positiva värden anger efterföljande år.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.

Example:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

I det här exemplet hittas den sista dagen på året för varje faktureringsdatum i tabellen, där den första månaden på året har angetts som månad 4.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

YearEnd(InvDate, 0, 4) AS YrEnd

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för yearend()-funktionen. Du kan visa hela tidsmarkören genom att ange formateringen i egenskapspanelen.

Resultattabell
   
InvDate YrEnd
28/03/2012 31/03/2011
10/12/2012 31/03/2012
5/2/2013 31/03/2013
31/3/2013 31/03/2013
19/5/2013 31/03/2014
15/9/2013 31/03/2014
11/12/2013 31/03/2014
2/3/2014 31/03/2014
14/5/2014 31/03/2015
13/6/2014 31/03/2015
7/7/2014 31/03/2015
4/8/2014 31/03/2015