Gå till huvudinnehåll

weekyear - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det år som veckonumret hör till enligt ISO 8601. Veckonummer går från 1 till cirka 52.

Syntax:  

weekyear(expression)

 

Return data type: heltal

Limitations:  

Vissa år börjar vecka #1 i december, till exempel december 1997. Andra år kan börja med vecka #53 från föregående år, till exempel januari 1999. Under dessa få dagar då veckonumret hör till ett annat år returnerar funktionerna year och weekyear andra värden.