Gå till huvudinnehåll

weekname - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som visar år och veckonummer med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden på den första dagen i veckan som innehåller date.

Syntax:  

WeekName(date[, period_no[,first_week_day]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no shift är ett heltal, där värdet 0 anger den vecka som innehåller date. Negativa värden i skift anger föregående veckor och positiva värden anger efterföljande veckor.
first_week_day

Anger dagen då veckan startar. Om utelämnat används värdet för variabeln FirstWeekDay.

De valbara värdena för first_week_day är:

  • 0 för måndag
  • 1 för tisdag
  • 2 för onsdag
  • 3 för torsdag
  • 4 för fredag
  • 5 för lördag
  • 6 för söndag

FirstWeekDay

Example:  

Lägg till exempelskriptet i appen och kör det. Lägg sedan till åtminstone de fält som listas i resultatkolumnen till ett ark i din app för att se resultatet.

För varje faktureringsdatum i tabellen i det här exemplet skapas veckans namn utifrån året där veckan finns och dess associerade veckonummer, med en veckas förskjutning genom att ange period_no som 1.

TempTable:

LOAD RecNo() as InvID, * Inline [

InvDate

28/03/2012

10/12/2012

5/2/2013

31/3/2013

19/5/2013

15/9/2013

11/12/2013

2/3/2014

14/5/2014

13/6/2014

7/7/2014

4/8/2014

];

 

InvoiceData:

LOAD *,

WeekName(InvDate, 1) AS WkName

Resident TempTable;

Drop table TempTable;

Den resulterande tabellen innehåller de ursprungliga datumen och en kolumn med returvärdet för weekname()-funktionen. Du kan visa hela tidsmarkören genom att ange formateringen i egenskapspanelen.

Resultattabell
InvDate WkName
28/03/2012 2012/14
10/12/2012 2012/51
5/2/2013 2013/07
31/3/2013 2013/14
19/5/2013 2013/21
15/9/2013 2013/38
11/12/2013 2013/51
2/3/2014 2014/10
14/5/2014 2014/21
13/6/2014 2014/25
7/7/2014 2014/29
4/8/2014 2014/33