Gå till huvudinnehåll

week - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett heltal som motsvarar veckonumret enligt ISO 8601. Veckonumret beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Syntax:  

week(timestamp [, first_week_day [, broken_weeks [, reference_day]]])

 

Return data type: heltal

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Datum som ska utvärderas som en tidsmarkör eller ett uttryck som resulterar i en tidsmarkör, och som ska konverteras, till exempel '2012-10-12'.
first_week_day

Om du inte specificerar first_week_day, kommer värdet för variabeln FirstWeekDay att användas som den första dagen i veckan.

Om du vill använda en annan dag som den första dagen i veckan ska du ställa in first_week_day till:

 • 0 för måndag
 • 1 för tisdag
 • 2 för onsdag
 • 3 för torsdag
 • 4 för fredag
 • 5 för lördag
 • 6 för söndag

Den siffra som returneras av funktionen kommer nu att använda den första dag i veckan som du har ställt in med first_week_day.

FirstWeekDay

broken_weeks

Om du inte anger broken_weeks används värdet för variabeln BrokenWeeks till att definiera om veckor är brutna eller inte.

Som standard använder Qlik Sense-funktionerna obrutna veckor. Det betyder att:

 • Vissa år börjar vecka 1 i december, och andra år fortsätter vecka 52 eller 53 in i januari.
 • Vecka 1 har alltid minst 4 dagar i januari.

Alternativet är att använda brutna veckor.

 • Vecka 52 eller 53 fortsätter inte in i januari.
 • Vecka 1 börjar den 1 januari och är i de flesta fall inte en hel vecka.

Följande värden kan användas:

 • 0 (= använd obrutna veckor)
 • 1 (= använd brutna veckor)

BrokenWeeks

reference_day

Om du inte specificerar reference_day används värdet för variabeln ReferenceDay till att definiera vilken dag i januari som ska ställas in som referensdag för att definiera vecka 1. Qlik Sense-funktioner använder som standard 4 som referensdag. Det betyder att vecka 1 måste innehålla 4 januari, eller med andra ord, vecka 1 måste alltid bestå av minst 4 dagar i januari.

Följande värden kan användas för att ställa in en annan referensdag.

 • 1 (= 1 januari)
 • 2 (= 2 januari)
 • 3 (= 3 januari)
 • 4 (= 4 januari)
 • 5 (= 5 januari)
 • 6 (= 6 januari)
 • 7 (= 7 januari)

ReferenceDay