Gå till huvudinnehåll

today - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar aktuellt datum från systemklockan.

Syntax:  

today([ timer_mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (dagen för senast avslutade dataladdning)
1 (dagen för funktionsanrop)
2 (dagen då appen öppnades)

Anteckning om informationOm du använder funktionen i ett dataladdningsskript, resulterar timer_mode=0 i dagen för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar dagen för den aktuella dataladdningen.

Examples and results:  

Skriptexempel
Exempel Resultat

Today( 0)

Returnerar dagen i den senaste slutförda dataladdningen.

Today( 1)

När den används i ett visualiseringsuttryck, returnerar detta dagen för funktionsanropet.

Vid användning i ett dataladdningsskript, returneras den dag då den aktuella dataladdningen började.

Today( 2)

Returnerar dagen då appen öppnades.