Gå till huvudinnehåll

quartername - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett visningsvärde med kvartalets månader (formaterat enligt skriptvariabeln MonthNames) och år med ett underliggande numeriskt värde som motsvarar en tidsmarkör för den första millisekunden av kvartalets första dag.

Syntax:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
date Det datum som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, där värdet 0 anger det kvartal som innehåller date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.
first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.