Gå till huvudinnehåll

now - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar en tidsmarkör för aktuell tid från systemklockan. Standardvärdet är 1.

Syntax:  

now([ timer_mode])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
timer_mode

Kan ha följande värden:

0 (tiden för senast avslutade dataladdning)
1 (tiden för funktionsanrop)
2 (tiden då appen öppnades)

Anteckning om informationOm du använder funktionen i ett dataladdningsskript, resulterar timer_mode=0 i tiden för senast slutförda dataladdning, medan timer_mode=1 visar tiden för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

Examples and results:  

Skriptexempel
Exempel Resultat

now( 0)

Returnerar den tidpunkt då den sista dataläsningen slutfördes.

now( 1)

När den används i ett visualiseringsuttryck, returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet.

Vid användning i ett dataladdningsskript, returnerar detta tidpunkten för funktionsanropet i den aktuella dataladdningen.

now( 2)

Returnerar tiden då appen öppnades.