Gå till huvudinnehåll

month - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett dualt värde: månadsnamnet som det är definierat i miljövariabeln MonthNames och ett heltal mellan 1 och 12. Månaden beräknas utifrån datumtolkningen av uttrycket, enligt standardtalformatet.

Syntax:  

month(expression)

 

Return data type: dual