Gå till huvudinnehåll

makeweekdate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året YYYY, veckan WW och veckodagen D.

Syntax:  

MakeWeekDate(YYYY [ , WW [ , D ] ])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
YYYY Året i form av ett heltal.
WW Veckan i form av ett heltal.
D

Veckodagen i form av ett heltal.

Om inget veckodagsnummer anges, antas 0 (måndag).