Gå till huvudinnehåll

makedate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett datum beräknat utifrån året YYYY, månaden MM och dagen DD.

Syntax:  

MakeDate(YYYY [ , MM [ , DD ] ])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
YYYY Året i form av ett heltal.
MM Månaden i form av ett heltal. Om inget månadsnummer anges, antas 1 (januari).
DD Dagen i form av ett heltal. Om inget dagsnummer anges, antas 1 (den första).