Gå till huvudinnehåll

inquartertodate - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar True om timestamp ligger inom den del av det kvartal som innehåller base_date fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date.

Syntax:  

InQuarterToDate (timestamp, base_date, period_no [, first_month_of_year])

Return data type: Boolesk

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera kvartalet.
period_no

Kvartalets startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger det kvartal som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående kvartal och positiva värden anger efterföljande kvartal.

first_month_of_year Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.