Gå till huvudinnehåll

inmonthstodate - skript- och diagramfunktion

Med den här funktionen får vi reda på om en tidsmarkör finns inom delen av månaden, tvåmånadersperioden, kvartalet, tredjedelens år eller halvåret fram till och inklusive den sista millisekunden av base_date. Det går även att se om tidsmarkören finns inom en föregående eller senare tidsperiod.

Syntax:  

InMonths (n_months, timestamp, base_date, period_no[, first_month_of_year ])

Return data type: Boolesk

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
n_months

Antalet månader som definierar perioden. 1 (motsvaras av inmonth()-funktionen), 2 (tvåmånadersperiod), 3 (motsvaras av inquarter()-funktionen), 4 (tredjedels år), eller 6 (halvår).

timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Datum som används för att utvärdera perioden.
period_no

Periodens startpunkt kan flyttas med period_no, ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den period som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående perioder och positiva värden anger efterföljande perioder.

first_month_of_year

Om du vill arbeta med (budget)år som inte börjar i januari kan du ange ett värde mellan 2 och 12 i first_month_of_year.