Gå till huvudinnehåll

inlunarweek - skript- och diagramfunktion

Med denna funktion får vi reda på om timestamp ligger inom den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Sjudagarsperioder i Qlik Sense definieras genom att 1 januari räknas som den första dagen på veckan.

Syntax:  

InLunarWeek (timestamp, base_date, period_no[, first_week_day])

Return data type: Boolesk

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
timestamp Det datum du vill jämföra mot base_date.
base_date Data som används för att utvärdera sjudagarsperioden.
period_no Sjudagarsperiodens startpunkt kan flyttas med period_no. period_no är ett heltal där värdet 0 anger den sjudagarsperiod som innehåller base_date. Negativa värden i period_no anger föregående sjudagarsperioder och positiva värden anger efterföljande sjudagarsperioder.
first_week_day En förflyttning av startpunkten som kan vara större eller mindre än noll. Detta flyttar början på året med det angivna antalet dagar och/eller delar av en dag.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!