Gå till huvudinnehåll

daystart - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar ett värde som motsvarar en tidsmarkör med den första millisekunden av den dag som ingår i argumentet time. Det förvalda utdataformatet blir det TimestampFormat som har definierats i skriptet.

Syntax:  

DayStart(time[, [period_no[, day_start]])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
time Tidsmarkören som ska evalueras.
period_no period_no är ett heltal, eller ett uttryck som resulterar i ett heltal, där värdet 0 anger den dag som innehåller time. Negativa värden i period_no anger föregående dagar och positiva värden anger efterföljande dagar.
day_start Om du vill ange att dagar inte startar vid midnatt anger du en startpunkt som delar av en dag i day_start. Till exempel betecknar 0,125 03.00.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!