Gå till huvudinnehåll

addmonths - skript- och diagramfunktion

Denna funktion returnerar det datum som infaller n månader efter startdate eller, om n är negativt, det datum som infaller n månader före startdate.

Syntax:  

AddMonths(startdate, n , [ , mode])

Return data type: dual

AddMonths-funktionen returnerar ett dualt värde med både sträng- och talvärdet. Funktionen tar det numeriska värdet i indatauttrycket och genererar en sträng som representerar talet. Strängen visas och det numeriska värdet används för alla numeriska beräkningar och sortering.

Arguments:  

Argument
Argument Beskrivning
startdate Startdatumet som en tidsmarkör, exempelvis '2012-10-12'.
n Antal månader som ett positivt eller negativt heltal.
mode Anger om månaden läggs till relativt månadens början eller månadens slut. Standardläget är 0 när den läggs till relativt månadens början. Ange läget 1 när den läggs till relativt månadens slut. När läget är inställt på 1 och indatadatumet är 28 eller högre, kontrollerar funktionen hur många dagar som återstår före månadens slut på startdatumet. Samma antal datar som krävs för att nå månadens slut anges på det returnerade datumet.