Gå till huvudinnehåll

IterNo - skriptfunktion

Denna skriptfunktion returnerar ett heltal som anger för vilken gång i ordningen en post utvärderas i en LOAD-sats med ett while-tillägg. Den första upprepningen får nummer 1. Funktionen IterNo är endast meningsfull om den används tillsammans med en while-sats.

Syntax:  

IterNo( )