Gå till huvudinnehåll

class - skript- och diagramfunktion

class-funktionen kopplar den första parametern till ett klassintervall. Resultatet är ett dualt värde med a<=x<b som textvärde, där a och b är de övre och nedre gränserna av bin, och det nedre gränsvärdet ett numeriskt värde.

Syntax:  

class(expression, interval [ , label [ , offset ]])

Arguments:  

Argument Beskrivning
interval Ett tal som anger bin-bredden.
label Valfri sträng som kan ersätta 'x' i den resulterande texten.
offset Ett tal som kan användas som förskjutning från standardstartpunkten i klassificeringen. Startpunkten är normalt 0.