Gå till huvudinnehåll

alt - skript- och diagramfunktion

alt-funktionen returnerar den första av parametrarna som har ett giltigt numeriskt värde. Om ingen av parametrarna har ett giltigt numeriskt värde, returneras den sista parametern. Det finns inga begränsningar vad gäller antalet parametrar.

Syntax:  

alt(expr1[ , expr2 , expr3 , ...] , else)

Arguments:  

Argument Beskrivning
expr1 Det första uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
expr2 Det andra uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
expr3 Det tredje uttrycket som ska kontrolleras om det har ett giltigt numeriskt värde.
else Värde som ska returneras om ingen av de föregående parametrarna har ett giltigt numeriskt värde.

Funktionen alt används ofta tillsammans med funktioner för tal- eller datumtolkning. På så vis kan Qlik Sense testa olika datumformat i en prioriterad ordningsföljd. Den kan även användas för att hantera NULL-värden i numeriska uttryck.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!